PRIJAVA

© HUHIV - 2018

 

Ovu aplikaciju razvila je Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa.

Razvoj aplikacije omogućio je Grad Zagreb.

Tehničku implementaciju izvršila je tvrtka Info izlog d.o.o.

 

Kontakt